Ondersteunen
Motiveren
Adviseren
Integreren

Doelstellingen van Stichting Werklust

Stichting WRKLST faciliteert door alle HARTwerkers (iedereen die deel wil nemen en lid is), op zoveel mogelijk manieren met elkaar in verbinding te brengen. Op deze wijze kunnen HARTwerkers hun unieke talenten voor elkaar inzetten en daardoor elkaar (nog beter) in hun Hoofd-Hart-Verbinding helpen.

Ondersteunen
Stichting WRKLST helpt bij de praktische uitwerking van de plannen en ideeën van de HARTwerkers. Denk bijvoorbeeld aan beantwoorden van vragen van potentiële HARTwerkers over contracten, belastingen, giften en dergelijke.

Stichting WRKLST helpt bij het inrichten van LoLwerkplaatsen: geïnspireerd op nieuwe ideeën of volgens het oorspronkelijke model, met of zonder meerdere financieringsmodellen.

Motiveren
Stichting WRKLST is met consultants op strategische plaatsen in Nederland voor HARTwerkers bereikbaar voor persoonlijke gesprekken op maat.

Adviseren
Stichting WRKLST zorgt voor een helder overzicht op de website met alle Do’s & Dont’s en Tips &Tricks.

Integreren
Stichting WRKLST organiseert creatiesessies waar HARTwerkers komen, halen &brengen.